פרוייקט כביש 6

הפרויקט אותו ביצענו בכביש 6 הקיף את הקטע המרכזי והצפוני. בפרויקט זה נדרשנו להתקין מערכות איסוף נתוני תנועה, מערכות בקרת נתונים ורמזורים ב- 30 צמתים. מערכות תקשורת, שילוט אלקטרוני, מערכות צפייה בתחבורה. עובדת היותו של כביש 6 כביש רב – נתיבי עם אפשרות למעבר בין נתיב לנתיב הקשתה מאד על איסוף הנתונים. התגברנו על המכשולים בעזרת מערכות ייחודיות בטכנולוגיות חדשניות של חברת Yunex Traffic מבית 'סימנס'.

שרותים אשר סופקו בפרוייקט

  • בקרת תנועה
  • בקרת רמזורים
  • בקרת כבישים מהירים
  • שילוט אלקטרוני בכבישים
  • מערכות צפייה בתחבורה
תמונות  לחץ על תמונה בכדי להגדילה