מערכות רמזורים בערים

ברמת גן בוצעה התקנתה של מערכת השולטת על ציר ז'בוטינסקי – שהוא ציר התנועה העמוס ביותר בישראל. עד מועד תחילת העבודות סבל ציר זה מבעיות קשות של ויסות התנועה ומליקויים בתקשורת בין מערכות הרמזורים לאורך הכביש אזר חוצה ערים ועיריות. הפתרון היה התקנת מערכת בקרת רמזורים, מתוצרת 'סימנס', השולטת על כל הציר זה ומשתמשת בתקשורת סלולרית המגובה בתקשורת קווית- סדר הפוך מן המקובל. בראשון לציון בוצעה מערכת בקרת רמזורים ששולטת על החלקם המרכזיים של העיר (מערב ומרכז). המערכת מקיפה כ- 120צמתים מרומזרים שכולם הוקמו ומתוחזקים בידי ר.ס תעשיות.

שרותים אשר סופקו בפרוייקט

  • בקרת רמזורים

תמונות  לחץ על תמונה בכדי להגדילה