מערכות דואר פנאומטי

בבתי החולים רמב"ם, הלל יפה, שערי צדק, אסותא ופוריה– הותקנו מערכות דואר פנאומטי להעברת בדיקות דם בין חדרי המיון, חדרי הניתוח והמחלקות השונות למעבדות.  המעבירות עשרות אלפי בדיקות ביממה יתרונה הגדול של מערכת הדואר הפנאומטי הוא בהיותה מהירה כ שנחסך זמן יקר בין הרגע שבו נלקחה הדגימה מגוף החולה ועד הגעתה למעבדה. בהיבט הרפואי חיסכון זה בא לידי ביטוי בתוצאות אמינות ומדוייקות יותר.  ומקצרת את זמן שהיית החולים בחדרי המיון בנוסף, משמשת המערכת לחלוקה והפצה של התרופות בין החדרים והמחלקות.
בנק מזרחי– הותקנה מערכת להעברת מזומנים בין חדר הכספות הראשי לעמדות הכספרים.

שרותים אשר סופקו בפרוייקט

  • מערכות שילוח פנאומטי

תמונות  לחץ על תמונה בכדי להגדילה