כביש 16

דרך זו תהווה כניסה נוספת לירושלים ותחבר בין מחלף מוצא לשכונות מערב ירושלים. הכביש עובר בשתי מנהרות: האחת תחת שכונת הר נוף, והשנייה תחת שכונת יפה נוף. בפרויקט זה אנו מתקינים מערכות בקרת תנועה כבישים מהירים ומנהרות איסוף נתוני תנועה מתקדמות, שילוט אלקטרוני, וכן מערכות לגילוי וזיהוי אוטומטיות של אירועים במנהרות ועל הכביש, גילוי אש גילוי גזים טלפון חרום ועוד

שרותים אשר סופקו בפרוייקט

  • בקרת תנועה
  • בקרת מנהרות
  • בקרת כבישים מהירים
  • שילוט אלקטרוני בכבישים

תמונות  לחץ על תמונה בכדי להגדילה