ר.ס עברה את השלב הטכני והגיעה לרשימה הקצרה במכרז למערכות תנועה במלטה. ר.ס משתתפת במכרז לתכנון וביצוע מערכות בקרת תנועה רמזורים שלטים אלקטרונים ומערכות צפיה בתחבורה